Hình phật a di đà- Hình phật thích ca đẹp chất lượng cao

2
Loading...

Hình phật a di đà đẹp chất lượng cao

Đây là tên của một vị Phật được tôn thờ nhiều nhất trong Đại thừa. A-di-đà trụ trì cõi Cực lạc (tiếng Phạn: sukhāvatī) ở phương Tây. Phật A-di-đà được tôn thờ trong Tịnh độ tông tại Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản và Tây Tạng, tượng trưng cho Từ bi và Trí tuệ. Trong lịch sử Đại thừa và Tịnh độ tông, việc tôn xưng A-di-đà là một mốc phát triển quan trọng. Niệm Phật A-di-đà là một pháp tu dưỡng của Phật tử giúp không phải trải qua vô số kiếp luân hồi mà sẽ được “đới nghiệp vãng sanh”. Nghĩa là sẽ được “mang theo nghiệp” và “vãng sanh” về cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A-di-đà. Ở Tây Phương Cực Lạc là đã ra khỏi luân hồi nên sẽ được “bất thối chuyển”, kết hợp với cảnh thuận duyên ở cõi Cực Lạc mà tiếp tục tu tập, giải nghiệp và chắc chắn sẽ thành Phật.

Hình phật a di đà- Hình phật thích ca đẹp chất lượng cao 16 Hình phật a di đà- Hình phật thích ca đẹp chất lượng cao 15 Hình phật a di đà- Hình phật thích ca đẹp chất lượng cao 14 Hình phật a di đà- Hình phật thích ca đẹp chất lượng cao 13 Hình phật a di đà- Hình phật thích ca đẹp chất lượng cao 12 Hình phật a di đà- Hình phật thích ca đẹp chất lượng cao 11 Hình phật a di đà- Hình phật thích ca đẹp chất lượng cao 10 Hình phật a di đà- Hình phật thích ca đẹp chất lượng cao 9

Hình phật thích ca đẹp chất lượng cao

Tất-đạt-đa Cồ-đàm (phiên âm Hán Việt từ tiếng Phạn Siddhārtha Gautama), cũng được gọi là Thích-ca Mâu-ni (Shakyamuni), là người sáng lập Phật giáo. Tất-đạt-đa (sa. siddhārtha) có nghĩa là “người đã hoàn tất (siddha) ý nghĩa [cuộc sống] (artha)”. Đôi lúc ta cũng tìm thấy cách dịch ý Nhất thiết nghĩa thành, Thành tựu chúng sinh dịch từ dạng dài của tên Phạn ngữ là sarvārthasiddha. Như vậy Tất-đạt-đa Cồ-đàm là tên của vị Phật lịch sử, từng sống trên trái đất, người sáng lập Phật giáo. Ông cũng còn được gọi là Phật Tổ Như Lai.Pháp thân của ngài là Đại Nhật Như Lai.

Hình phật a di đà- Hình phật thích ca đẹp chất lượng cao 8 Hình phật a di đà- Hình phật thích ca đẹp chất lượng cao 7 Hình phật a di đà- Hình phật thích ca đẹp chất lượng cao 6 Hình phật a di đà- Hình phật thích ca đẹp chất lượng cao 5 Hình phật a di đà- Hình phật thích ca đẹp chất lượng cao 4 Hình phật a di đà- Hình phật thích ca đẹp chất lượng cao 3 Hình phật a di đà- Hình phật thích ca đẹp chất lượng cao 2 Hình phật a di đà- Hình phật thích ca đẹp chất lượng cao 1

Loading...
Share.

About Author